CONCERTO - Garantált komponens-összeállítás round-trip analízissel hatékony energiafelhasználású, nagy integritású, többmagos rendszerek számára

in

A projekt weblapja: http://www.concerto-project.org

concerto-logo(2013-2016) A hatékony, missziókritikus alkalmazások új generációját lehetővé tevő, az új heterogén, többmagos architektúrákra épülő és elterjedőben lévő „beágyazott rendszer” platformok határterületeken átívelő előrelépést igényelnek a tervezés és a fejlesztés minden területén ahhoz, hogy a várakozásokat kielégíthessék. A komponens alapú tervezés és a modell alapú fejlesztés integrációja olyan erős kombinációt hoz létre, amely különösen alkalmas az új rendszerek bonyolultságának kezelésére.

Kedvezményezett: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
A projekt címe: CONCERTO - Garantált komponens-összeállítás round-trip analízissel hatékony energiafelhasználású, nagy integritású, többmagos rendszerek számára 
Nemzeti támogatás: 74,062 millió Ft
Támogatási arány: 78,3%
A projekt időtartama: 2013. november 1. - 2016. szeptember 30.
A projekt azonosítója: NEMZ_12-1-2013-0008

A CONCERTO projekt eredményeként egy olyan, több szakterületet átfogó, architekturális referencia-keretrendszer jött létre összetett, nagymértékben párhuzamos és többmagos rendszerek számára, amelyben az egyes összetevők nem-funkcionális tulajdonságaiból (beleértve a valósidejűséget, a nagy megbízhatóságot és az energiagazdálkodást) kiindulva származtatják a teljes rendszer hasonló tulajdonságait a tervezés során, megőrzik ezeket a konstrukció folyamatában, illetve ellenőrzik működés közben.

A CONCERTO keret a következőket integrálja:

  • Többmagos rendszerekben helyességet garantáló konstrukciós módszerek és speciális jellemzőkre kihegyezett innovatív modell-kód transzformálási technikák.
  • Olyan többnézetű, hierarchikus, szakterületeken átívelő tervezési tér, amely elég rugalmas ahhoz, hogy kompozíciós megközelítést tegyen lehetővé komplex, heterogén platform-architektúrák következő generációja számára.
  • Szimuláción és korai, modell-alapú analízisen alapuló támogatás többmagos rendszerek iteratív és inkrementális fejlesztésére, az eredmények automatikusan visszavezetésével a használati eseti modellbe.
  • Hardver-modellezési megoldások a heterogén, többmagos platformok új generációi számára.
  • Előrelépés a misszió- és működéskritikus, nemfunkcionális tulajdonságok (pl. particionált és többmagos processzor-architektúrák energiafogyasztása) futásidejű monitorozásában.

A CONCERTO-megoldások többféle iparágban való alkalmazhatóságát (beleértve a repülőgépipart, a távközlést, az autóipart, a kőolajipart és az orvostechnikai ipart) reprezentatív ipari felhasználási esetek igazolják.

A nemzetközi konzorciumnak 8 európai országból 15 tagja volt (lásd a projekt honlapját). A magyar tagokból álló "kis konzorciumot" a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezette, további tagja volt a szegedi AENSys Informatikai Kft.. A projektben a BME következő szervezeti egységei vettek részt: Egészségipari Mérnöki Tudásközpont, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék és Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék.

concerto-partners

A magyar partnerek az egészségügyi szakterületen releváns, nemfunkcionális követelményeket mérték fel. Különösen azokat a nemfunkcionális követelményeket vizsgálták, amelyek a modellszimulációt segítő szakterület-specifikus igények, valamint a tanúsítás, rendszerteljesítmény, biztonság, verifikálás és dokumentálás szempontjából fontosak. Olyan megoldásokat kerestek, amelyek a CONCERTO módszertan akadálymentes alkalmazását teszik lehetővé az egészségügyi szakterületen, kiemelten a telemedicinában és távápolásban, különös tekintettel az otthoni környezetben laikusok által használt, hétköznapi orvosi eszközökre. A részrendszerek időbeli és funkcionális viselkedésének vizsgálatára olyan elemzési módszerek jöttek szóba, amelyek összhangban vannak az egészségügyi rendszerekben érvényes biztonsági szabványokkal és tanúsítási követelményekkel.

Egészségügyi használati esetként egy olyan távápolási applikációt készítettünk, amelyik mobil platformon működik, és többféle monitorozó készüléktől gyűjt adatot. A CONCERTO eszközkészletet alkalmaztuk a használati eset biztonságkritikus és funkcionális komponensei közötti összjátéknak, a rendszer komponensekre való felosztásának és időzítési jellemzőinek, valamint az operációs rendszerrel való együttműködésének az értékelésére. Kvalitatív és - ahol lehetséges - kvantitatív összehasonlítást tettünk más, az egészségügyben és különösen távápolásban használatos eszközökkel és eljárásokkal. Az egészségügyi szakterületen az egyik szóba jövő kulcsmetrika a követelmények követhetőségének és a verifikálási tevékenységeknek a javulása. A CONCERTO eszközök általános értékelése is a feladatok közé tartozott, különös tekintettel a használhatóságra, az előnyökre és a továbbfejlesztési lehetőségekre.

Kapcsolat: Hanák Péter, BME EMT; Horváth Ákos, BME MIT; Lengyel László; BME AAIT, Bilicki Vilmos, AENSys.

Hírek és események Publikációk